Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Lokowanie wolnych
środków pieniężnych

OPERA TFI jest liderem w zakresie dłużnych
funduszy inwestycyjnych. Zaufały nam wiodące
instytucje finansowe.

OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o. obsługuje pełen proces pozyskania kapitału na rozwój w formie emisji obligacji, łącznie z wprowadzeniem ich na rynek publiczny.

Wspieramy rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Podejmujemy zaangażowanie kapitałowe w działające biznesy, szukające szans na szybszy wzrost.